Buget 2016

Proiect Buget 2013

BUGET 2012

INDICATORI SINTEZA LA 30.06.2012

Situatia financiara la 30.06.2012

INDICATORI SINTEZA LA 31.03.2012

Situatia financiara la 31.03.2012

INDICATORI SINTEZA LA 31.12.2011

Program de investitii 2012

Situatia financiara la 31.12.2011

Proiect Buget 2012

Buget 2011

BUGET LOCAL PE ANUL 2011.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 RECTIFICAT - 29.07.2011.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 RECTIFICAT - 24.08.2011.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE RECTIFICAT - 29.07.2011.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE RECTIFICAT - 24.08.2011.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE RECTIFICAT - 29.07.2011.pdf

BUGET LOCAL PE ANUL 2011 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE RECTIFICAT - 24.08.2011.pdf

BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE 2011.pdf

BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE 2011 RECTIFICAT - 29.07.2011.pdf

BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE 2011 RECTIFICAT - 24.08.2011.pdf

BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE 2011 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE 2011 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE RECTIFICAT 29.07.2011

BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE 2011 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE RECTIFICAT 24.08.2011

LISTA INVESTITII FINALIZATE IN PERIOADA 2009-2010 SI INVESTITII IN DERULARE